Опубліковано: 12.01.2020. Переглядів: 395


Українці вже можуть отримати електронну трудову книжку

Незабаром навіть заяву на відпустку можна буде подати електронкою.

На офіційному веб-порталі Пенсійного фонду з’явився новий сервіс — Електронна трудова книжка. Це фактично електронний варіант звичайної паперової трудової книжки. Утім, традиційні паперові книжки наразі залишаються чинними. Проте вже найближчим часом вони можуть стати необов’язковими, їх оформлятимуть лише за бажанням працівника, який не довіряє лише електронним носіям.

Скористатись сервісом «Електронна трудова книж­ка» можуть усі зареєстрова­ні користувачі веб-порталу Пенсійного фонду. Для ре­єстрації треба особис­то звернутись у відділення ПФ за місцем проживання. Якщо є електронний циф­ровий підпис, зареєстру­ватись можна онлайн. Як повідомили у ПФУ, в «Елек­тронній трудовій книжці» ві­дображається інформація про всі трудові відносини працівника за даними звіт­них відомостей роботодав­ця. Інформація про сплаче­ні страхові внески є з 1998 року. Натомість дані про трудову діяльність до 1998 року треба внести само­стійно у вигляді сканованих копій передбачених зако­нодавством документів, за­свідчених кваліфікованим електронним підписом. На­разі Пенсійний фонд Укра­їни розробляє відповідний порядок як це зробити.

«Для громадян — це зручний сер­віс, який дозволяє дізнава­тись детальну інформацію про свою трудову діяль­ність, а також про сплачені страхові внески. У разі втра­ти паперової трудової книж­ки не потрібно витрачати час на відновлення даних, адже вони будуть збереже­ні в електронному форма­ті», — повідомили у ПФ.

При цьому працівники фонду за­кликають реєструватись на порталі навіть тих, кому ще далеко до пенсії, і ретельно перевіряти дані, які є в ре­єстрах.

«Поки що рано говори­ти про електронні трудо­ві книжки. Пенсійний фонд має дані з реєстрів застра­хованих осіб, які сплачують ЄСВ. Але закон, який би за­проваджував електронні трудові книжки, ще не при­йнятий. Наскільки я знаю, там у прикінцевих поло­женнях передбачений тер­мін п’ять років на оцифру­вання паперових трудових книжок», — каже експерт Федерації профспілок України Оксана Денісова.

Утім, з електронними книжками також не все іде­ально. Один з користува­чів сервісу скаржиться, що некоректні дані не так уже й легко виправити.

«У мене значиться, що я звільнив­ся у 2012-му і більше ніде не працюю. А я не звільняв­ся взагалі, працюю, як пра­цював. Головне, що у роз­ділі про страховий стаж інформація вказана корек­тно. Тобто я не працюю, а стаж іде. Ні після звер­нення на гарячу лінію, ні на електронну пошту помил­ку не виправили», — скар­житься пан Андрій.

Звичай­но, зараз некоректні дані в електронному реєстрі мож­на виправити, посилаючись на паперовий документ. А якщо трудові книжки скасу­ють, як планують в уряді, а в реєстрі станеться якийсь збій. Яким чином тоді під­твердити дані?

До речі, трудовий дого­вір також незабаром можна буде укладати в електронній формі. У грудні Верховна Рада прийняла закон, за яким письмовою формою документа є документ, ство­рений у паперовій або елек­тронній формі. Тобто елек­тронний трудовий договір також вважатиметься пись­мовим договором. Наразі закон скерований на підпис президенту. Як тільки він набуде чинності, всі кадро­ві накази та розпоряджен­ня (зокрема, щодо прийнят­тя на роботу працівників чи їх звільнення, відряджен­ня, надання і перенесен­ня відпусток, переведення на іншу посаду тощо) мож­на буде складати в електро­нній формі. Працівники, які мають електронний цифро­вий підпис, також зможуть подавати заяви (наприклад, на відпустку, на виділен­ня матеріальної допомоги, звільнення тощо) в електро­нній формі.

Цікаво знати

У чинному Кодексі зако­нів про працю передбачені суворі вимоги до ведення трудових книжок. Зокре­ма, там навіть вказано, що дані мають бути записані ручкою (а не надруковані) синім, чорним чи фіолето­вим чорнилом. Тобто якщо б запис був червоною руч­кою, його формально мож­на вважати недійсним.


Розробка сайтів у Хусті


Телефонуйте сьогодні:

+38 050 7000 736

+38 098 311 9070

Гарантійне обслуговування, адміністрування, просування, технічна підтримка


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Loading...